Effektiv alkoholbehandling med empati og kompetence

Som alkoholafhængig er du sikkert interesseret i at foretage en gennemgribende livsstils ændring – især hvis der er familie involveret, og denne synligt lider under dit misbrug. En alkoholafvænning er dog ikke noget, man bør kaste sig ud i på egen hånd. Her har du brug for professionel hjælp, og en afprøvet og veldokumenteret metode.

Minnesota modellen – effektiv misbrugsbehandling med langtidsholdbar virkning

Den amerikanske behandlingsmodel Minnesota kuren er udviklet på basis af AA (Alcoholics Anonymous, eller Anonyme Alkoholikere på dansk) og organisationens berømte tolv trins program. Principperne i dette program handler om, at vejen til total afvænning går gennem selverkendelse og selvindsigt, ydmyghed over for afhængigheden, og tilgivelser fra de nære og kære.

Den sidste del er et absolut ikke uvæsentligt element i forhold til metodens langsigtede virkning. Alkoholikere og andre misbrugere har en udtalt tendens til at tilsidesætte selv nære venner og den nærmeste familie, når det handler om at opretholde et misbrug. Og for at kunne bygge en tilværelse op igen, hvori misbruget holdes i ave, er det vigtigt, at denne nære livsverden bakker op om projektet.

Derfor er anger og bodsgang en vigtig del af programmet – og hos Behandlingscenter Stien vægter dette element ekstra tungt. Det anerkendte og velansete misbrugscenter tilbyder således et sideløbende behandlings forløb for den nære familie til den misbrugsramte, da det ofte er disse familiemedlemmer, som er hårdest ramt af ægtefællens, mors eller fars misbrug.

Med en alkoholbehandling og et sideløbende familie forløb hos Behandlingscenter Stien vil familien som helhed være optimalt rustet til at håndtere den hårde hverdag efter endt forløb – og til at bygge et nyt liv op, i hvilket misbrug og afhængighed ikke indgår som ødelæggende elementer. Hos Behandlingscenter Stien får du og din familie behandling og terapi i trygge, rolige rammer, af kvalificeret og kompetent sundhedsfagligt personale og dygtige misbrugskonsulenter.

Du kan læse mere om opholder, og kontakte Behandlingscenter Stien, på https://behandlingscenter-stien.dk/antabus/